Δείτε κατ’αποκλειστικότητα και ολοκληρωμένα τα θέματα του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2023 Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρουσιάζουν κατ’αποκλειστικότητα και ολοκληρωμένα τα θέματα του ΑΣΕΠ που δόθηκαν το Σάββατο 04/03/2023. Πρόκειται για τα θέματα του Πρώτου Επίσημου Γραπτού Διαγωνισμού του Ασεπ για τνην πρόσληψη όλων των υπαλλήλων του δημοσίου. ΑΣΕΠ-2Γ-2022-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΙ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ-2Γ-2022-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΓΝΩΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥ-ΚΑΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Παρατήρηση: όλα τα θέματα είχαν προβλεφθεί από τα φροντιστήρια μας και είχαν διδαχθεί…

Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Γ/2022 H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του…