12 μαθητές μας από τους 30 επιτυχόντες Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

12 μαθητές μας πέτυχαν στις Κατατακτήριες Παιδαγωγικού Αθηνών 2019

1η, 4η, 7η, 15η, 17η, 19η, 21η, 24η, 28ος και 3 ακόμη μαθητές μας έχουν επιτύχει και βρίσκονται εντός των θέσεων 8 με 14

Έκδοση Προκήρυξης για τον 27ο Εισαγωγικό Διαγωνσιμό του ΕΚΔΔΑ

07/02/2020

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ θεωρούν ανέφικτη και αμφιβόλου αποτελέσματος μία προετοιμασία που θα ξεκινούσε τώρα και σε 2 μήνες θα ολοκληρωνόταν. Πιο αναλυτικά, θα χρειαζόμασταν 5 τετράωρες συναντήσεις ανά εβδομάδα, (150 ώρες συνολικά για Οικονομία και Κράτος) θα καλύπταμε την ύλη αλλά σίγουρα οι υποψήφιοι δεν θα προλάβαιναν να την κατανοήσουν πλήρως ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί 10/04/2020-11/04/2020 και 12/04/2020.