Κατατακτήριες Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2019

Κατατακτήριες Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ : 15 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και καλύφθηκαν ΜΟΝΟ οι 8 !!!

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2019

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την επιτυχία των μαθητών μας στη Νοσηλευτική ΕΚΠΑ για 6η συνεχόμενη χρονιά !!!

Απόλυτη επιτυχία!!!

Και οι 3 μαθήτριες του φροντιστηρίου μας είναι επιτυχούσες. Θερμά συγχαρητήρια !!!

Δράκου Ελένη 1η θέση με βαθμό κατάταξης 51,5/60

Κουτσιούμπα Παρασκευή 3η θέση με βαθμό κατάταξης 41/60

Γεωργάκη Αικατερίνη 4η θέση με βαθμό κατάταξης 36/60

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στη Νοσηλευτική ΕΚΠΑ. Οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου στις 16, και συμμετείχαν περίπου 11 άτομα.

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2019

Ύλη Κατατακτηρίων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Ακ. Έτους 2019-2020

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2019 – 2020

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
– Εισαγωγή στα κύτταρα (τα κύτταρα κάτω από το μικροσκόπιο. Το ευκαρυωτικό
κύτταρο. Ομοιότητα και ποικιλότητα των κυττάρων). Χημική σύσταση των κυττάρων
(Χημικοί δεσμοί. Τα μόρια των κυττάρων)
– Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών (Το σχήμα και η δομή των πρωτεϊνών. Ο τρόπος
λειτουργίας των πρωτεϊνών)
– DNA (Η δομή και η λειτουργία του DNA. Η αντιγραφή του DNA. Επιδιόρθωση του
DNA)
– Από το DNA στις πρωτεΐνες. (Από το DNA στο RNA. Από το RNA στις πρωτεΐνες).
– Τα χρωμοσώματα και η ρύθμιση των γονιδίων (Η δομή των ευκαρυωτικών
χρωματοσωμάτων. Ρύθμιση των γονιδίων.
– Γενετική ποικιλότητα (Η γενετική ποικιλότητα των βακτηρίων. Οι πηγές των γενετικών
αλλαγών στο γονιδίωμα των ευκαρυωτικών. Η φυλετική αναπαραγωγή και η
ανακατανομή των γονιδίων)
– Δομή των μεμβρανών (Η λιπιδική διπλοστοιβάδα . Μεμβρανικές πρωτεΐνες)
Μεμβρανική μεταφορά (Οι πρωτεΐνες – φορείς και η λειτουργία τους. Ιοντικοί δίαυλοι
και το δυναμικό της μεμβράνης.)
– Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια (Τα μιτοχόνδρια και η οξειδωτική
φωσφορυλίωση. Αλυσίδες μεταφοράς ηλεκτρονίων και άντληση πρωτονίων).
– Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά (Μεμβρανικά οργανίδια. Διαλογή των
πρωτεϊνών. Μεταφορά με κυστίδια. Οδοί έκκρισης. Οδοί ενδοκυττάρωσης)
– Κυτταρική επικοινωνία (Γενικές αρχές της κυτταρικής σηματοδότησης. Υποδοχείς που
συνδέονται με G-πρωτεΐνες. Υποδοχείς που διασυνδέονται με ένζυμα)
– Κυτταροσκελετός (Ενδιάμεσα ινίδια. Μικροσωληνίσκοι. Νημάτια ακτίνης)
– Κυτταρική διαίρεση (Επισκόπηση του κυτταρικού κύκλου. Μίτωση. Κυτταροκίνηση.
Μείωση) Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος (Το σύστημα
ελέγχου του κυτταρικού κύκλου) Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια.
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1. Βιολογία του κυττάρου. Β. Μαρμάρας και Μ. Λαμπροπούλου, Εκδόσεις Τυπόραμα
– Αγοργιανίτης Σπ.Μον.ΕΠΕ, 5η έκδοση, Πάτρα 2005
2. Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,
David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, John Wilson, Tim Hunt
Γενική Επιστημονική Επιμέλεια: Ισιδώρα Παπασιδέρη, Εκδόσεις Utopia/2018.
3. Βιολογία Κυττάρου, Λ.Χ. Μαργαρίτης, Εκδότης K.&N.Λίτσας O.E., Αθήνα 4η έκδοση/
2004.
4. Το Κύτταρο, Geoffrey M. Cooper & Rοbert E. Hausman. Aκαδημαϊκές εκδόσεις
Ι.ΜΠΑΣΔΡΑ & Σια Ο.Ε. Αθήνα 7η/2017.
*Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα συγγράμματα επικοινωνήστε με τον αρμόδιο

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι
– Βασικές γνώσεις Ιστολογικών Τεχνικών – Κυτταροσκελετός – Οργάνωση και είδη
ιστών (Επιθηλιακά κύτταρα – Αδένες – Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία -Στηρικτικά
κύτταρα)
– Κύτταρα του αίματος – Ανοσοποιητικό σύστημα
– Μυοσκελετικό σύστημα (Τύποι οστών, αρθρώσεις – σύνδεσμοι – Σπονδυλική στήλη –
Ισορροπία)
– Θώρακας – Θωρακικό τοίχωμα – Διάφραγμα
– Ώμος – άνω άκρο – κάτω άκρο – ισχίο(μύες, οστά, αγγεία, νεύρα)
– Κεφαλή – Τράχηλος – Κορμός – Ράχη
– Πύελος – Πυελικά τοιχώματα (μύες, οστά, αγγεία, νεύρα)
– Νευρικό σύστημα (κύτταρα νευρικού συστήματος – Εγκέφαλος – Νωτιαίος μυελός)
– Μήνιγγες – Εγκεφαλονωτιαίο υγρό – Στέλεχος – Πυρήνες νευρικού συστήματος
– Θάλαμος – Υποθάλαμος – Υπόφυση – Δικτυωτός σχηματισμός
– Οδοί των αισθήσεων – Πόνος – Πυραμιδικό και Εξωπυραμιδικό σύστημα
– Εγκεφαλικές συζυγίες – Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1. Κλινική Ανατομία, Moore K.L. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2η
έκδοση/2012.
2. Gray’s Ανατομία (1,2) Drake R., Vogl W., Mitchell A..Eκδόσεις BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD, 2η έκδοση/2006.
3. Σημειώσεις του διδάσκοντα Καθηγητή.
*Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα συγγράμματα επικοινωνήστε με τον αρμόδιο

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I
– Μέτρηση Ζωτικών Σημείων- Αρχές αξιολόγησης των ζωτικών σημείων του ασθενούς
– Αρχές υγιεινής και ασφάλειας στη φροντίδα υγείας
– Αρχές αποστείρωσης-απολύμανσης-αντισηψίας.
– Αρχές χορήγησης φαρμάκων από όλες τις οδούς (από το στόμα, υποδόρια,
ενδομυϊκά, ενδοφλέβια)
– Χορήγηση ινσουλίνης – Ανάμιξη ινσουλινών – μέτρηση σακχάρου αίματος με μετρητή
σακχάρου.
– Αγγειακή Προσπέλαση Περιφερικών Αγγείων.
– Αρχές χορήγησης υγρών και ηλεκτρολυτών – ευθύνες του νοσηλευτή.
Ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων μεγάλου όγκου
– Αρχές και μέθοδοι χορήγησης οξυγόνου
– Τραχειοβρογχική Αναρρόφηση- Φροντίδα Τραχειοστομίας
– Αρχές χορήγησης αίματος και παραγώγων αίματος. Υλικά και μέθοδοι μετάγγισης.
– Αρχές φροντίδας δέρματος. Αρχές πρόληψης και φροντίδας ελκών πίεσης
– Αρχές φροντίδας στομίων
– Αρχές μηχανικής σώματος στη διαχείριση των ασθενών με μειωμένη κινητικότητα
– Αρχές πρόληψης μυοσκελετικών τραυματισμών κατά το χειρισμό ασθενών
– Καθετηριασμός Ουροδόχου Κύστεως σε άνδρα και σε γυναίκα
– Υποκλυσμός- Φροντίδα Στομίων
– Φροντίδα Κλινήρους Ασθενούς
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1. Taylor C., Lillis C., LeMone P. (1998). Fundamentals of Nursing: The Art and
Science of Nursing Care. Lippincott, Philadelphia.
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Χ. Λεμονίδου & Ε. Πατηράκη (2006) Θεμελιώδεις
Αρχές της Νοσηλευτικής: Η Επιστήμη και η Τέχνη της Νοσηλευτικής Πρακτικής.
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. ΤΟΜΟΣ ΙΙ & ΙΙΙ.
*Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα συγγράμματα επικοινωνήστε με τον
αρμόδιο Τομέα