Διοικητές- Υποδιοικητές Νοσοκομείων 2024

https://info.asep.gr/node/71622 Δείγμα ΑΣΕΠ για γραπτή εξέταση παραγωγικού / Επαγωγικού συλλογισμού και Διαχείριση εργασιακών σεναρίων https://info.asep.gr/node/63729  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ https://info.asep.gr/node/71511 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ