3 στους 7 επιτυχόντες η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ

Επιτυχόντες ΠΡΟΣΑΒΣΗΣ στον ΚΔ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔ

1ος στο Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων

9η στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

10η στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Υποθέσεων