Χωρίς όριο ηλικίας η ΕΣΔΔ

Αθήνα, Παρασκευή 3/10/2014, Βουλή ώρα 16:00:

Αποκλειστικές πληροφορίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αναφέρουν ότι η τελική πρόταση προς ψήφιση από το Σώμα περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

1) Παραμένει η αποκλειστικότητα των αγγλικών ως ξένη γλώσσα.

2) Καταργείται το κάτω όριο ηλικίας (μπορούν να δώσουν και οι κάτω των 25 ετών)