Υπερεντατικό πρόγραμμα αγγλικών Γ2

Πτυχίο αγγλικών Τ.Ι.Ε.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ύστερα από μελέτη όλων των διαθέσιμων πτυχίων αγγλικών που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ, προτείνει σε υποψηφίους που βρίσκονται στο επίπεδο Β2 ή Γ1 ένα υπερεντατικό πρόγραμμα 80 ωρών, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015, για την απόκτηση του πτυχίου αγγλικών Τ.Ι.Ε. ή του πτυχίου IIELTS.

Έναρξη: Τρίτη 11/11/2014

Τμήμα: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 18:00 με 22:00.

Σύνολο ωρών: 80

Κόστος: 480,00

Εγγραφές μέχρι Σάββατο 8/11/2014.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για λεπτομέρειες…