Το σημερινό θέμα της ΕΣΔΔΑ

Κληρώθηκε το τρίτο από τα τρία υποψήφια θέματα που προτάθηκαν από την εξεταστική επιτροπή. Η πλήρης εκφώνηση του θέματος έχει ως εξής:

Α) Πώς συγκροτείται, πώς ασκείται και πώς ελέγχεται, υπό το πρίσμα της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η εκτελεστική εξουσία:

α) στην προεδρική δημοκρατία;

β) στην ημιπροεδρική δημοκρατία;

γ) στην (προεδρευόμενη ή βασιλευόμενη) κοινοβουλευτική δημοκρατία;

Β) Είναι επίκαιρη και γιατί η σχετική συζήτηση στην Ελλάδα;

 

 

 

Υποδείξεις για την ορθή διαπραγμάτευση του θέματος από τους εισηγητές μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.