Το σημερινό θέμα της ΕΣΔΔΑ 2

 

Το θέμα που κληρώθηκε στην Πολιτική Οικονομία ήταν πάλι το τρίτο. Αυτό έχει ως εξής:

Θέμα 3

Α) Τι είναι οι εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις και ποιες οι επιπτώσεις τους στην Οικονομία και την Κοινωνία;

Β) Ποιοι παράγοντες που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη ενθαρρύνουν-αποθαρρύνουν την εμφάνιση εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσεων;

Γ) Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική ρύπανση;

 

Υποδείξεις για την ορθή διαπραγμάτευση του θέματος από τους εισηγητές μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.