Τμήμα προετοιμάσιας για Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων

Την Τετάρτη 23/03/2016 και ώρες 18:00-22:00 ξεκινά νέο τμήμα πρεοτοιμασίας για το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων που θα διεξαχθεί το 2016.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη κράτηση θέσης…