Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΣΔΔΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για να ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις: www.ekdd.gr