ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β ΣΤΑΔΙΟΥ 26OY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

Την Τετάρτη 26/09/2018 και ώρες 17:00-21:00 ξεκινά προετοιμασία για το Β Στάδιο του 26ου Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

Επικοινωνήστε μαζί αμς για περισσότερες πληροφορίες…