Πιθανές αλλαγές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών

Αλλαγές ζητάει το Υπουργείο Οικονομικών στα μαθήματα του γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη 200 Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων τoυ Κράτους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ το Υπουργείο Οικονομικών ζητάει να φύγει το Δημόσιο Δίκαιο και να διατηρηθεί μόνο το Ιδιωτικό Δίκαιο. Επίσης, ζητάει κάποιες αλλαγές στα μαθήματα Μικρο – Μακρο Οικονομίας. Οι Λεκτικές Δεξιότητες και η Κατανόηση Κειμένου φαίνεται να παραμένουν ως είχαν το 2009, (βλέπε το σχετικό βιβλίο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).

Η Λογιστική παραμένει επίσης ο κεντρικός κορμός των εξετάσεων, με πιθανώς διευρυμένη ύλη. Η Δημόσια Οικονομική και το Δημοσιονομικό Δίκαιο φαίνεται επίσης να παραμένουν ως έχουν.