Ο κλάδος των φιλολόγων έχει ξεχωριστή σημασία για τα φροντιστήριά μας, καθώς μας έχει επιφυλάξει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και μας έχει δόσει μεγάλο μερίδιο από την καθολική αναγνώριση που χαίρει η ΠΡΟΣΒΑΣΗ μεταξύ αυτών που ασχολούνται με το ΑΣΕΠ.

Ενδεικτικά μόνο: όλες οι ερωτήσεις στα τρία γνωστικά είχαν δουλευτεί αναλυτικά στην περυσινή προετοιμασία. Κάποιες μάλιστα ήταν σχεδόν αυτούσιες…