ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 10/2/2Ο1Ο.

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ 2008: 48 υποψήφιοι από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ με:

  • 31 διοριστέους
  • 14 επιτυχόντες
  • 02  δεν συμμετείχαν