Ο τελικός νόμος για την ΕΣΔΔΑ 24/10/2014 (μη καθαρογραμμένος)

Παρασκευή 24/10/2014, μεσημέρι:

Ψηφίστηκε τελικά το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για την ΕΣΔΔΑ και έγινε νόμος του κράτους.

Στο άρθρο 18 θα βρείτε τις αλλαγές στα μαθήματα. Αναμένεται Υπουργική Απόφαση μέσα στο Νοέμβριο, όπου θα καθορίζεται η ύλη στα 2 κλασικά μαθήματα (πιθανές αλλαγές).

Όπως θα δείτε, στο κείμενο που πρώτοι φυσικά παραθέτουμε από το μεσημέρι της Παρασκευής 24/10/2014 (προσοχή, διάφορα χευδοφροντιστήρια παραθέτουν ως τελική μορφή κάποια από τις ενδιάμεσες μορφές που πήρε το νομοσχέδιο κι όχι την τελική!!!), υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής που έχουν γίνει με το χέρι.

Πάντως αυτό είναι το τελικό κείμενο, το οποίο θα καθαρογραφεί και θα δημοσιοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα…

Βασικές αλλαγές:

1) Για μια μόνο χρονιά, οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέτουν πτυχίο επιπέδου Γ2 όχι μόνο στα αγγλικά αλλά σε μία από 5 ξένες γλώσσες. (Είχαμε γράψει πριν δέκα μέρες ότι ήταν πρόταση πολλών βουλευτών).

2) Εισάγεται μια νέα ενότητα στο ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ με τίτλο: “Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας”.

3) Εισάγεται μια δεύτερη νέα ενότητα στο ΤΕΣΤ με τίτλο: “Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων”.

Οι δύο παραπάνω νέες ενότητες  έχουν συντελεστή βαρύτητας 10% η κάθε μία, ενώ το υπόλοιπο μέρος του ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ έχει 30%. (ΣΥΝΟΛΟ 50%).

Για το περιεχόμενο των δύο νέων ενοτήτων του ΤΕΣΤ, επικοινωνήστε μαζί μας…