Οι βασικές αλλαγές:

1) Καταργείται η δεύτερη φάση

2) Τα μαθήματα της πρώτης φάσης γίνονται τρία:

α) Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους (συντελεστής βαρύτητας 25%)

β) Πολιτική Οικονομία (25%)

γ) Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (50%)  (βλέπε  βιβλίο μας 3 και  βιβλίο μας 2)

δ) Καταργείται ο φάκελος και η εξέταση στην ξένη γλώσσα. Αντ’ αυτής απαιτείται πτυχίο αγγλικών επιπέδου Γ2. Οι άλλες ξένες γλώσσες καταργούνται από το τμήμα Γενικής Διοίκησης (και όποιο άλλο τμήμα απαιτεί μία ξένη γλώσσα) αλλά παραμένουν ως δεύτερες για το τμήμα Εμπορικών Ακολούθων ή όποιο άλλο τμήμα δημιουργηθεί στο μέλλον όπου θα απαιτούνται δύο ξένες γλώσσες (αποδεικνύονται πάλι με πτυχίο επιπέδου Γ2 κι όχι με εξέταση).

ΣΧΟΛΙΟ:

Η Δημόσια Διοίκηση καταργείται, παρόλο που ήταν πρόταση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Αυτό αποτελεί επιλογή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προφανώς για λόγους οικονομίας χρόνου και χρημάτων.

Το τεστ δεξιοτήτων ήταν πρόταση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο υπερθεμάτισε δίνοντάς του συντελεστή βαρύτητας 50%!! (Βλ. πρωτοπόρα ανακοίνωση ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ της 8/9/2014).