Ξεκίνησε η διαδικασία για τον ΚΓ’ Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αίτηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς όλα τα Υπουργεία και τις Διευθύνσεις Προσωπικού για τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να καταρτηθεί ο κατάλογος για τους εισακτέους της εικοστής τρίτης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Αυτό σημαίνει οτι το αργότερο σε πέντε μήνες, σύμφωνα με τς εμπειρίες προηγούμενων ετών, θα έχει εκδοθεί η προκήρυξη για τον Εικοστό Τρίτο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ολόκληρο το έγγραφο παρατίθεται παρακάτω.

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ΕΣΔΔΑ.