Ξανανοίγει ο ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ, στόχος του Υπουργείου είναι διενεργηθεί διαγωνισμός τον Δεκέμβριο του 2014 ή τον Ιανουάριο 2015 για την πρόσληψη 10,000 εκπαιδευτικών, οι οποίες θα αφορούν τις κατηγορίες: Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Δασκάλων και Νηπιαγωγών.