Νομικό Συμβούλιο νέα τμήματα

Νέα εξειδικευμένα τμήματα για τον διαγωνισμό για 51 θέσεις που προκηρύχθηκε την 1/11/2018 για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Δείτε την Προκήρυξη

Δείτε το Πρόγραμμά μας.