ΝΕΟ τμήμα προετοιμασίας για τον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Την Πέμπτη 18/03/2021 και ώρες 18:00-22:00 ξεκινά νέο τμήμα προετοιμασίας με στόχο τον 28ο Διαγωνισμό για τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Πληροφορίες στο χώρο μας ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού στο 2103800303.

Πλήρες πακέτο προετοιμασίας και σημειώσεων.

Τρόπος προετοιμασίας για τα μαθήματα Οικονομικών και Οργάνωσης και Λειτουργίας Κράτους:

Οι συναντήσεις μας χωρίζονται ανά θεματική ενότητα, οπότε για το μάθημα του Κράτους οι θεματικές ενότητες που έχουμε είναι: Ευρωπαϊκό Δίκαιο- Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη, ενώ για το μάθημα των Οικονομικών οι θεματικές που έχουμε είναι: Μικροοικονομία- Μακροοικονομία και Δημόσια Οικονομική.

Για εμάς μεγάλη σημασία έχει η καλλιέργεια- εξοικείωση των υποψηφίων με το γραπτό δοκίμιο που πρέπει να παρουσιάσουν στις εξετάσεις. Πραγματοποιούμε μία τετράωρη συνάντηση/ εβδομάδα για το Κράτος και άλλη μία τετράωρη συνάντηση/ εβδομάδα για τα Οικονομικά. Από τη 2η συνάντηση των μαθημάτων μας, και σε κάθε συνάντηση , γράφετε ένα τεστ διάρκειας 15-20 λεπτών σε έννοιες που παραδόθηκαν στο προηγούμενο μάθημα. Επίσης, σε κάθε συνάντηση, οι καθηγητές σας δίνουν γραπτή εργασία για το σπίτι, ώστε να την φέρετε την επόμενη φορά του μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συζητούνται στην τάξη θέματα που έχουν πέσει σε προηγούμενους διαγωνισμούς, ενώ με το τέλος των μαθημάτων πραγματοποιούνται ασκήσεις προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες του διαγωνισμού για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.

Τέλος, σας “μαθαίνουν” πόσο σημαντική είναι η δημιουργία Πλάνου Απάντησης πριν ξεκινήσετε να γράφετε.