ΝΕΟ τμήμα προετοιμασίας Β Σταδίου για τον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Έναρξη τμήματος προετοιμασίας Β Σταδίου για τον 28ο Διαγωνισμό ΕΚΔΔΑ Πέμπτη 04/11/21 και ώρες 18:00-22:00.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη κράτηση θέσης στο 2103800303