Νεο τμήμα για τους Διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν τμήματα προετοιμασίας για τους Διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO), με καθηγητές που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στους Διαγωνισμούς Δημοσίου και γνωρίζουν τα μυστικά για μια σίγουρη ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για όλες τις τρέχουσες κατηγορίες θέσεων απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Διοικητικοί Υπάλληλοι (Administrators): είναι υπεύθυνοι κυρίως για τη χάραξη πολιτικών, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ανάλυση στοιχείων και τη συμβουλευτική υποστήριξη. Ένας διοικητικός υπάλληλος μπορεί να έχει τα εξής καθήκοντα: να παίζει σημαντικό ρόλο στη νομοθετική και δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης, να συντονίζει τις οικονομικές ή άλλες πολιτικές των χωρών μελών, να συμμετέχει σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με χώρες μη μέλη ή ακόμα να εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά όργανα στα διεθνή φόρουμ.

  • Βοηθοί (Assistants): ασκούν κατά κανόνα βοηθητικά καθήκοντα (γραμματεία, διοικητικά καθήκοντα, δημοσιονομικά καθήκοντα, επικοινωνία, χάραξη και υλοποίηση πολιτικής κ.λπ.). Ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην εσωτερική διαχείριση των οργάνων, κυρίως δε στον δημοσιονομικό και οικονομικό τομέα, στη διαχείριση θεμάτων προσωπικού, την πληροφορική και τη διαχείριση εγγράφων.

  • Οικονομολόγοι (AST3): είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη στόχων ενός οργανισμού και τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

1.AUDIT
2.FINANCE/ACCOUNTING
3.ECONOMICS/STATISTICS

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EPSO

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξασφαλίσετε τη θέση σας…