Νέο Υπερεντατικό Τμήμα για τον Διαγωνισμό της ΕΣΔΔ

Την Τετάρτη 21/10/2015 και ώρες 18:00-22:00 ξεκινά νέο τμήμα ποετοιμάσιας για τον διαγωνισμό της ΕΣΔΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη κράτηση θέσης και για το πλήρες πρόγραμμα προετοιμάσιας σας…