Νέο τμήμα Συμβολαιογράφων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να παρακολουθήσετε δοκιμαστικά το πρώτο τετράωρο στο νέο τμήμα προετοιμασίας Συμβολαιογράφων που ξεκινάει τη Τετάρτη 2 Απριλίου στις 6:00 μμ. Με μια εξαιρετική προετοιμασία προετοιμάζουμε τους νέους Συμβολαιογράφους παρέχοντας ταυτόχρονα, λόγω των οικονομικών περιστάσεων, μια ιδιαίτερα οικονομική προσφορά (βλ. σελίδα Συμβολαιογράφων).