Νέο τμήμα Προετοιμασίας για το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων τον Ιούνιο του 2017

Την Παρασκευή 17/02/2017 και ώρες 18:00-22:00 ξεκινά νέο τμήμα προετοιμασίας για το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες…

5 στους 5 μαθητές μας πέτυχαν στο Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων του 2016