Νέο τμήμα ΕΣΔΔ από Σάββατο 27/9/2014. Λαμβάνουμε υπόψιν τα  νέα δεδομένα που  μόνον εμείς γνωρίζαμε και δημοσιεύσαμε από 8/9/2014 (βλ. σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας).

Εξακολουθεί να ισχύει η μοναδική μας προσφορά για τα δύο βασικά μαθήματα (150 ώρες, 790 ευρώ από 1200 ευρώ).

Έπεται ειδικό τμήμα για το τεστ δεξιοτήτων με βάση τη μοναδική εμπειρία μας από τους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είμαστε το μοναδικό φροντιστήριο στην Ελλάδα και από τα λίγα στην Ευρώπη που διατηρούμε τμήματα προετοιμασίας (ήδη από το 2012)…

Οι εκδόσεις μας για το τεστ δεξιοτήτων ξεκινούν από το 2008 και συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία και αλλεπάλληλες επανεκδόσεις…

Η δε ενασχόλησή μας με το τεστ δεξιοτήτων ανάγεται στο 2006…