Νέο τμήμα για ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την Πέμπτη  02/05/2019 και ώρες 18:00-22:00 ανοίγει και νέο τμήμα για την Τράπεζα Ελλάδος, για το γραπτό διαγωνισμό των 60 θέσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για δοκιμαστικό μάθημα…