Νέο Τμήμα για την ΕΣΔΔ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο τμήμα για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, τη Πέμπτη 4/4/2013.

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας..