Νέο Τμήμα για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ διαθέτοντας ένα άριστο διδακτικό προσωπικό με πλήρη εξιδείκευση στις απαιτήσεις του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστών προσφέρει προγράμματα διδασκαλίας υψηλής ποιότητας, με στόχο την εξασφάλιση της επιτυχίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας…