Νέο Τμήμα για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ διαθέτοντας διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία, παρέχουν εξειδικευμένη προετοιμασία στους μαθητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια.