Νέο τμήμα για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Οι άνθρωποι που διδάσκουν στους υποψηφίους μαθητές για τα Πρότυπα είναι εκπαιδευμένοι από το Πανεπιστημιακό Δυναμικό των Φροντιστηρίων μας ώστε να έχουν τη κατάρτιση ώστε να διδάξουν σε Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια.