Νέος Διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών

Ύστερα από 4 χρόνια παγώματος των διαγωνισμών, το ΑΣΕΠ ξαναπαίρνει μπροστά!  Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα δεχτεί αίτημα από το Υπουργείο Οικονομικών για την πρόσληψη 200 Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων τoυ Κράτους, όπως ανακοινώθηκε και στον τύπο (βλέπε δημοσίευμα Έθνος 12/2/2013).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ο διαγωνισμός δεν αναμένεται να  διεξαχθεί πριν τον Ιούλιο. Το σχετικό κονδύλι έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013 και το Υπουργείο Οικονομικών επείγεται για την πραγματοποίησή του.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν άμεσα (από 9/3/2013) εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για το διαγωνισμό.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την κράτηση θέσης και επωφεληθείτε από την τεράστια εμπειρία μας από τους διαγωνισμούς του 2002, 2004 και 2008 (ποσοστά επιτυχίας από 47-87%)