Νέα Τμήματα τον Ιανουάριο 2015 για τον Διαγωνισμό Λιμενοφυλάκων

Τα Πανεπιστημιάκα Φροντιστήρια Πρόσβαση, θα ξεκινήσουν έντος του Ιανουαρίου νέα τμήματα προετοιμασίας για τον Διαγωγνισμό 49 θέσων Λιμενοφυλάκων.

Διαβάστε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση.