Νέα επιτυχία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στην ΕΣΔΔΑ

Μετά από 12 χρόνια επιτυχιών σε όλους τους διαγωνισμούς Δημοσίου ήρθε να προστεθεί και αυτό:

Ο ένας από τους δύο πρώτους σε βαθμολογία στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους στην α φάση του 22ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης καιι Αυτοδιοίκησης είχε εκπαιδευτεί στα Φροντιστήριά μας.