Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2020

20 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στην Ιατρική Αθηνών για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ

5 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στην Ιατρική Αθηνών για πτυχιουχους Οδοντιατρικής

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Ιατρικής Αθηνών με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Δεκεμβρίου 2020

Εξαιρετική επίδοση:

4  μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών (Γενική Σειρά) και μάλιστα καταλαμβάνοντας τις θέσεις 2,4,6.  Θερμά συγχαρητήρια στους:

Ρίτση  Ευαγγελία  – (2η):   Ιατρική Χημεία 19,5 – Ιατρική Φυσική 17 – Βιολογία  17,5           

  -Βαθμός Κατάταξης 54/60

Λαγούτης  Δημήτριος – (4ος):  Ιατρική Χημεία 18,5 – Ιατρική Φυσική 18,5 –  Βιολογία 16    

-Βαθμός Κατάταξης 53/60

Μπαλατσούρα Δανάη – (6η):  Ιατρική Χημεία 17 – Ιατρική Φυσική 18 – Βιολογία 16,5          

-Βαθμός Κατάταξης 51,5/60

Μπιάγκη Νικόλαο – (20ος):  Ιατρική Χημεία 16,5 – Ιατρική Φυσική 17,5 – Βιολογία 12         

-Βαθμός Κατάταξης 46/60

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρίτση Ευαγγελία ήταν η μόνη υποψήφια που κατάφερε να λάβει βαθμολογία 20 από τον πρώτο βαθμολογητή στο μάθημα της Ιατρικής Χημείας. Αναλυτικά:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣΒ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
201919,5

Αξίζουν όμως συγχαρητήρια σε 3 ακόμα μαθητές του φροντιστηρίου μας, που έχασαν την εισαγωγή τους για ελάχιστες μονάδες. Από τον πίνακα μεπίνακα με αλφαβητική σειρά βαθμολογίας υποψηφίων ΑΕΙ-ΤΕΙ πρόκειται για τους υποψηφίους μας με αύξοντα αριθμό 61, 146 και 110 που οι βαθμολογίες που συγκέντρωσαν αντιστοιχούν στην 21η θέση με βαθμό κατάταξης 46, 22η θέση με βαθμό κατάταξης 46 και 24η θέση με βαθμό κατάταξης 45,5. Γνωρίζουμε ότι προσπάθησαν πάρα πολύ και γνωρίζουν ότι θα έχουν την έμπρακτη υποστήριξη μας προκειμένου να ξαναπροσπαθήσουν.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ AEI – TEI ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ 2020-21

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020-21

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Αθηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανήλθαν στις 213, τη διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 120 άτομα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής στη συνεδρίαση της 6/5/2021 λαμβάνοντας υπ΄όψιν την υπ΄αριθμ. 48918/Z1/29-4-2021 (ΦΕΚ 1818) Υπουργική Απόφαση που αφορά στις ανασταλείσες , λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποφάσισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ως εξής :

Ιατρική Χημεία : Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 10:00 π.μ.– 12:00μ.μ.
Ιατρική Φυσική : Σάββατο 29 Μαΐου 2021 10:00 π.μ.– 12:00μ.μ.
Βιολογία Ι & ΙΙ – Γενετική : Κυριακή 30 Μαΐου 2021 10:00 π.μ.– 12:00μ.μ.


• Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/β3/13-12-2013 Υ.Α.
• Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β΄4810) Κ.Υ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει.
• Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 (Β΄1682) Κ.Υ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, αποφάσισε όπως οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών θα εξεταστούν στα μαθήματα : ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ – ΓΕΝΕΤΙΚΗ .

Ύλη Βιολογίας και Γενετικής Ακ. Έτους 2020-2021

Ύλη Ιατρικής Χημείας Ακ. Έτους 2020-2021Ύλη Ιατρικής Φυσικής Ακ. Έτους 2020-2021