Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2020

Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών : 52 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στη Νομική Αθηνών

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

Θερμά συγχαρητήρια στους 2 μαθητές μας που πέρασαν στη Νομική Αθηνών.

Κανάς Ευστράτιος

Παπασταθόπουλος Σπύρος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

– Δείγμα Σημειώσεων Ποινικού Δικαίου Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών

– Θέματα Εξαμήνων Αστικού Δικαίου Νομικής Αθηνών

– Θέματα Εξαμήνων Ποινικού Δικαίου Νομικής Αθηνών

– Θέματα Εξαμήνων Συνταγματικού Δίκαιου Νομικής Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ύλη Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών Ακ. έτους 2020-2021

Εξεταζόμενα μαθήματα:
– Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (1ου εξαμήνου)
– Συνταγματικό Δίκαιο (1ου εξαμήνου)
– Γενικό Ποινικό Δίκαιο (2ου εξαμήνου)


Ύλη-Προτεινόμενα συγγράμματα:
Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής και τα προτεινόμενα
συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.


Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Ύλη:
1. Έννοια και λειτουργία του δικαίου-πηγές-κανόνες δικαίου.
2. Δικαίωμα: Έννοια-διακρίσεις-γένεση-κτήση-αλλοίωση-απώλεια-άσκηση.
3. Τα Πρόσωπα: Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια-φυσικά πρόσωπα-νομικά
πρόσωπα
4. Οι Δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη-προαπαιτούμενα-κατάρτιση σύμβασης- ακυρότητα, ακυρωσία-
ερμηνεία.
5. Αιρέσεις-Προθεσμίες
6. Συναίνεση-Έγκριση.
7. Αντιπροσώπευση.
8. Ο χρόνος στο δίκαιο.
Προτεινόμενα συγγράμματα:
– Γενικές αρχές Αστικού δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
– Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Φίλιος Παύλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.
– Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Παντελίδου Καλλιρόη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.
– Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών, Σπυριδάκης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Συνταγματικό Δίκαιο
Ύλη:
1. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια, διακρίσεις, νομικοπολιτική
σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική εξουσία – Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος
συνταγματικότητας των νόμων.
2. Θεμελιώδεις αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του κοινωνικού κράτους, αρχή
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή της ελευθερίας.
3. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, Διάκριση
των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το
πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ., Προστασία του πολιτεύματος.
4. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό σώμα, τα πολιτικά κόμματα.
5. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών, Εσωτερική δομή της Βουλής,
Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής, Διάλυση της Βουλής.
6. Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία, συνταγματική θέση,
αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως,
Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό –
αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ ́ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ. Όρους, όργανα της
διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).
7. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες), Συνταγματικές εγγυήσεις της
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το
Σύνταγμα.
8. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία.
9. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο, κανονιστική αρμοδιότητα
εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.).
Προτεινόμενα συγγράμματα:
– Συνταγματικό δίκαιο, Σπυρόπουλος Φίλιππος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.
– Συνταγματικό δίκαιο, Χρυσόγονος Κώστας Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ
– Συνταγματικό Δίκαιο, Μαυριάς Κώστας Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
– Εγχειρίδιο Συνταγματικού δικαίου 4η έκδοση, Παντελής Μ. Αντώνης ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ
Α.Β.Ε.


Γενικό Ποινικό Δίκαιο
Ύλη:
1. Η ποινική και η δικαιολογική της βάση.
2. Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών. Nullum crimen, Nulla poena sine lege.
3. Oι τρεις βαθμίδες της έννοιας του εγκλήματος.
4. H έννοια της πράξης στο ποινικό δίκαιο.
5. H ειδική υπόσταση του εγκλήματος.
6. Oι διακρίσεις των εγκλημάτων.
7. Αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος και αντικειμενικός καταλογισμός ως στοιχεία της αντικειμενικής
υπόστασης.
8. Η υποκειμενική υπόσταση.
9. Ο δόλος.
10. Η αμέλεια.
11. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα.
12. Τα μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως.
13. Το άδικο.
14. Η προσταγή.
15. Η άμυνα.
16. Η κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο.
17. Η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του άδικου.
18. Η συναίνεση του παθόντος.
19. Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου.
20. Η ενοχή.
21. Η ικανότητα προς καταλογισμό.
22. Η συνείδηση του άδικου.
23. Η βουλητική αδυναμία συμμόρφωσης.
24. Η απόπειρα.
25. Η συμμετοχή στο έγκλημα.
26. Η συναυτουργία.
27. Η ηθική αυτουργία.
28. Η συνέργεια.
29. Η έμμεση αυτουργία.
30. Ειδικά ζητήματα συμμετοχής.
31. Η συρροή εγκλημάτων (αληθινή συρροή).
32. Η συρροή νόμων (φαινομενική συρροή).
Προτεινόμενα συγγράμματα:
– Ποινικό Δίκαιο, Λεωνίδας Κοτσαλής ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
– Ποινικό Δίκαιο – Γενικό μέρος, Μυλωνόπουλος Χρίστος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
– Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, Ανδρουλάκης Νικόλαος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.