Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών : 52 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στη Νομική Αθηνών

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Θέματα Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Θέματα και απαντήσεις Γενικού Ποινικού Δικαίου Κατατακτηριών Νομικής Αθηνων Δεκεμβρίου 2019 

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Νομική Αθηνών. Οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου στις 460, την πρώτη μέρα των εξετάσεων συμμετείχαν περίπου 350 άτομα ενώ στην διαδικασία εξετάσης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 300 άτομα.

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Ύλη Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών Ακ. Έτους 2019-2020

Εξεταζόμενα μαθήματα:
– Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
– Συνταγματικό Δίκαιο
– Γενικό Ποινικό Δίκαιο


Ύλη-Προτεινόμενα συγγράμματα:
Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής και τα προτεινόμενα
συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.


Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Ύλη:
Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου.
ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια –
άσκηση.
ΙΙΙ. Τα Πρόσωπα : Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια – φυσικά
πρόσωπα – νομικά πρόσωπα
ΙV. Οι Δικαιοπραξίες : Έννοια και είδη – προαπαιτούμενα – κατάρτιση σύμβασης –
ακυρότητα, ακυρωσία – ερμηνεία.
V. Αιρέσεις – Προθεσμίες
VI. Συναίνεση – Έγκριση.
VII. Αντιπροσώπευση.
VIII. Ο χρόνος στο δίκαιο.
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Γενικές αρχές Αστικού δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
2. Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Φίλιος Παύλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
3. Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Παντελίδου Καλλιρόη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
4. Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών, Σπυριδάκης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Συνταγματικό Δίκαιο
Ύλη:
Ι. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια,
διακρίσεις, νομικοπολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική
εξουσία – Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.
ΙΙ. Θεμελιώδες αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του
κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή
της ελευθερίας.
ΙΙΙ. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του
πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα
κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ.,
Προστασία του πολιτεύματος.
ΙV. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό
σώμα, τα πολιτικά κόμματα.
V. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών,
Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής,
Διάλυση της Βουλής.
VI. Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία,
συνταγματική θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση
αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της Δημοκρατίας και
Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό –
αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ ́ ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ.
Όρους, όργανα της διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).
VII. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες),
Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και
λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.
VIII. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία
ΙΧ. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο,
κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.)
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Συνταγματικό δίκαιο, Σπυρόπουλος Φίλιππος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
2. Συνταγματικό δίκαιο, Χρυσόγονος Κώστας Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ
3. Συνταγματικό Δίκαιο, Μαυριάς Κώστας Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
4. Εγχειρίδιο Συνταγματικού δικαίου 4η έκδοση, Παντελής Μ. Αντώνης
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ


Γενικό Ποινικό Δίκαιο
Ύλη:
Έγκλημα και ποινή στον Π.Κ. Η αρχή n.c.n.p.c.l και η τεχνική – πρακτική έννοια του
εγκλήματος. Τα στοιχεία του εγκλήματος. Η ανθρώπινη συμπεριφορά (πράξη). Η
ειδική ποινική υπόσταση του εγκλήματος, αντικειμενική και υποκειμενική
υπόσταση.
Το άδικο. Ο καταλογισμός εις ενοχήν. Ειδικές μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος
(απόπειρα-συμμετοχή-συρροή). Λόγοι αποκλεισμού του τιμωρητού (προσωπικοί
λόγοι απαλλαγής από την ποινή, δικαστική άφεση του αξιόποινου, λόγοι εξάλειψης
του αξιόποινου).
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Ποινικό Δίκαιο, Λεωνίδας Κοτσαλής ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
2. Ποινικό Δίκαιο – Γενικό μέρος, Μυλωνόπουλος Χρίστος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
3. Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, Ανδρουλάκης Νικόλαος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.