Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2015

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών Ακ. Έτους 2015-2016

Εκφώνηση θέματος Αστικού Δικαίου Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών Δεκέμβριος 2015

Εκφώνηση θέματος Συνταγματικού Δικαίου Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών Δεκέμβριος 2015

Εκφώνηση θέματος Ποινικού Δικαίου Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών Δεκέμβριος 2015

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών Ακ. Έτους 2015-2016

Αποτελέσματα Πρόσβασης 2014

Ύλη Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών 2015

(Προσοχή!!!   Πλέον το 3ο εξεταζόμενο μάθημα είναι το Γενικό Ποινικό Δίκαιο και όχι η Ιστορία Δικαίου).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Αστικού Δικαίου 2015

Έναρξη νέων τμημάτων συνεχώς…

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη κράτηση θέσης… Η οικονομική μας προσφορά ισχύει ακόμη…

Κανονικό Πρόγραμμα:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: 60 ώρες    500,00

Συνταγματικό Δίκαιο: 50 ώρες    440,00

Ποινικό Δόκαιο: 50 ώρες   440,00

Σύνολο: 160 ώρες  1380,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: Για το σύνολο του προγράμματος από 1380,00 μόνο 980,00!!

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ  κάνουν (με διαφορά) την καλύτερη οικονομική προσφορά της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα έχουν και το πιο ποιοτικό πρόγραμμα της αγοράς! 

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους υποψήφιους να έρθουν να μας παρακολουθήσουν δοκιμαστικά μια τουλάχιστον φορά, και στα τρία μαθήματα, για να διαπιστώσουν μόνοι τους τη μεγάλη διαφορά των προγραμμάτων σπουδών μας:  Ολιγομελή τμήματα και καθηγητές με ειδικό τρόπο διδασκαλίας που ασχολούνται ατομικά με τον κάθε υποψήφιο.

Επιβράβευση του παραπάνω τρόπου διδασκαλίας είναι τα αποτελέσματα του 2014!!