Κατατακτήριες Νομικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2014

(Οι εξετάσεις δόθηκαν τον Ιανουάριο του 2015)

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών 2014

Αναλυτικό πρόγραμμα Πρόσβασης 2014

Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Παν.Φροντ.ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Θέματα Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών 2014 (διεξήχθησαν τον Ιανουάριο του 2015)

Εκφώνηση θέματος Αστικού Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Απαντήσεις θεμάτων Αστικού Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Εκφώνηση θέματος Ιστορίας Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Εκφώνηση θέματος Συνταγματικού Δικαίου γα τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Απάντηση θέματος Συνταγματικού Δικαίου για τις Κατατακτήριες Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εξετάσεων 2014

Πρόγραμμα Διεξαγωγής (ανά αίθουσα) Κατατακτηριών Εξετάσεων Νομικής Αθηνών 2014

Προκήρυξη Εξετάσεων 2014

Προκήρυξη  (Ανακοίνωση)  Κατατακτηρίων Εξετάσεων Νομικής Αθηνών 2014

Οικονομική Προσφορά

Δείτε τη νέα εξαιρετικά χαμηλή οικονομική προσφορά μας.

Το πιο ανταγωνιστικό πακέτο της αγοράς…

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Πρόσβαση εκπαίδευσαν 7 υποψηφίους για τις κατατακτήριες της Νομικής Αθηνών του 2014. Από αυτούς εισήχθησαν οι 5  (ποσοστό επιτυχίας 71%!!!). Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας που έχει καταγραφεί ποτέ στις κατατακτήριες εξετάσεις της Νομικής Αθηνών!!!

Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι στη διάθεση των νέων υποψηφίων μας, στη Γραμματεία των Φροντιστηρίων μας…