Κατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών : 26 διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2022

Μπαλταδώρου Μαρία 2η – βαθμός κατάταξης 52,5/60

Χειλετζάρη Φανή 10η – βαθμός κατάταξης 48,5/60

Γεωργιάδου Αικατερίνη 17η – βαθμός κατάταξης 44/60

Λάβδα Πελαγία 18η βαθμός κατάταξης 44/60

Ευσταθίου Γεώργιος 21ος –  βαθμός κατάταξης 43,5/60

4 ακόμα μαθητές μας έχουν επιτύχει εντός των θέσων 4η-8η και 13η-16η. 

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανήλθαν στις 481 , στο πρώτο μάθημα συμμετείχαν 208 άτομα ενώ στη διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν 192 άτομα. 

Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2022 – 2023
1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση
Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης
Βρεττός Ι. & Καψάλης Α. (2014), Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και
Πράξη (ε ́έκδοση) Αθήνα: Διάδραση.
Σελίδες: 11-13, 51-95, 161 – 182, 183 – 227, 228 – 250, 310 – 316
Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα
αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Διάδραση,
Σελίδες: 31 – 98, 99 -117, 173 – 195, 281 – 295, 297 – 309.
Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη
της Παιδαγωγικής Επιστήμης Αθήνα, Διάδραση
Σελίδες: 129 – 172, 175 – 239, 243 – 251.
Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση
Σελίδες: . 117-169, 233-307.
Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2019). Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία,
Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη. Αθήνα, Αρμός
Σελίδες.: 21-32, 41-63, 418-423, 427-446.

2. Εισαγωγή στη γλωσσολογία
Μέρος Α: Θεωρία
Θέματα: Βασικές γλωσσολογικές έννοιες, γλωσσικά επίπεδα, ιστορία της ελληνικής
γλώσσας
– Μαγουλάς, Γ. & Μαγουλά, Ε. (2019). Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα.
Θέματα διαχρονίας και συγχρονίας. Αθήνα: Πεδίο [κεφάλαια: 1, 10, 11]
– Μπαμπινιώτης , Γ. (1998). Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα. [κεφάλαια: 1, 2,
3 και 6 ]
– Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Κριτική
[κεφάλαια: 6, 7, 8 και 10]
Μέρος Β: Εφαρμογές
Θέματα: το λεξιλόγιο της Ν. Ελληνικής : σημασίες, δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία
λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση,
λεξιλογικά πεδία κ.λπ.).
Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:
– Νάκας, Θ & Ντίνας, Κ. (επιμ). (2018). Figura in Praesentia – Τιμητικός τόμος
Θανάση Νάκα, Αθήνα: Πατάκη. [σελίδες: 151-166 (Κατσούδα) και 167-196
(Κατσούδα-Νάκας)]
http://pms-ritorikis.uowm.gr/figura-in-praesentia/
– «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική
γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-
Askiseis_Lyk.pdf
– Λεξικά της Νέας Ελληνικής (χρηστικά, συνωνύμων, αντωνύμων, παράγωγων
και σύνθετων)

3. Μαθηματικά Ι
Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας
Στοιχεία λογικής
Μέθοδοι απόδειξης
Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων
Συστήματα αρίθμησης θέσης
Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους
Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
Ευκλείδεια διαίρεση
Διαιρετότητα
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί
Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α ́ Άλγεβρα
2. Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»
3. Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»
4. Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης