27 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών

Δείτε τους επιτυχόντες μας στο Παιδαγωγικό Αθήνας για 9η συνεχόμενη χρονιά !!!

Αναλυτικά οι 13 μαθητές μας που πέρασαν στις εξετάσεις με τις επιδόσεις τους:

Παρασκευόπουλος Δημήτριος 1ος βαθμός κατάταξης 55,5/60

Ντάρα Παναγιώτα 3η – βαθμός κατάταξης 49,5/60

Καραμήτρου Αλεξάνδρα 7η βαθμός κατάταξης 48,5/60

Φραγκούλη Αγγελική 12η – βαθμός κατάταξης 47/60

Δημητροπούλου Γεωργία 13η – βαθμός κατάταξης 46,5/60

Νταουλτζής Έκτορας 18ος βαθμός κατάταξης 46/60

Κούτρα Ηλέκτρα 20η – βαθμός κατάταξης 45,5/60

Νικολόπουλος Σωτήριος 22ος βαθμός κατάταξης 45,5/60

Φάκας Στυλιανός 23ος –  βαθμός κατάταξης 44,5/60

1 ακόμα μαθητής μας έχει επιτύχει εντός των θέσων 8-11, άλλος 1 μαθητής μεταξύ των θέσεων 14-17 και 2 μαθητές μεταξύ των θέσεων 24-27

Τα θέματα της Γλώσσας των Εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμα για τους μαθητές μας

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανήλθαν περίπου στις 250 , στο πρώτο μάθημα συμμετείχαν περίπου 160 άτομα ενώ στην διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 120 άτομα. 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2021 – 2022

 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης
  Βρεττός Ι. & Καψάλης Α. (2014), Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και Πράξη (ε΄έκδοση) Αθήνα: Διάδραση.
  Σελίδες: 11-13, 51-95, 161 – 182, 183 – 227, 228 – 250, 310 – 316
  Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Διάδραση,
  Σελίδες: 31 – 98, 99 -117, 173 – 195, 281 – 295, 297 – 309.
  Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης Αθήνα, Διάδραση
  Σελίδες: 129 – 172, 175 – 239, 243 – 251.
  Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση
  Σελίδες: . 117-169, 233-307.
  Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2019). Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη. Αθήνα, Αρμός
  Σελίδες.: 21-32, 41-63, 418-423, 427-446.
 • Εισαγωγή στη γλωσσολογία
  Μέρος Α: Θεωρία
  Θέματα: Βασικές γλωσσολογικές έννοιες, γλωσσικά επίπεδα, ιστορία της ελληνικής γλώσσας
  – Μαγουλάς, Γ. & Μαγουλά, Ε. (2019). Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα. Θέματα διαχρονίας και συγχρονίας. Αθήνα: Πεδίο [κεφάλαια: 1, 10, 11]
  – Μπαμπινιώτης , Γ. (1998). Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα. [κεφάλαια: 1, 2, 3 και 6 ]
  – Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Κριτική [κεφάλαια: 6, 7, 8 και 10]
  Μέρος Β: Εφαρμογές
  Θέματα: το λεξιλόγιο της Ν. Ελληνικής : σημασίες, δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.).
  Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:
  – Νάκας, Θ & Ντίνας, Κ. (επιμ). (2018). Figura in Praesentia – Τιμητικός τόμος Θανάση Νάκα, Αθήνα: Πατάκη. [σελίδες: 151-166 (Κατσούδα) και 167-196 (Κατσούδα-Νάκας)]
  http://pms-ritorikis.uowm.gr/figura-in-praesentia/
  – «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-Askiseis_Lyk.pdf
  – Λεξικά της Νέας Ελληνικής (χρηστικά, συνωνύμων, αντωνύμων, παράγωγων και σύνθετων)
 • Μαθηματικά Ι
  Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας
  Στοιχεία λογικής
  Μέθοδοι απόδειξης
  Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων
  Συστήματα αρίθμησης θέσης
  Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους
  Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
  Ευκλείδεια διαίρεση
  Διαιρετότητα
  Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
  Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
  Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί
  Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα
 • Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»
 • Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»
 • Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης