Κατατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών : 31 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δείτε τους επιτυχόντες μας στο Παιδαγωγικό Αθήνας για 8η συνεχόμενη χρονιά !!!

Αναλυτικά οι 18 μαθητές μας που πέρασαν στις εξετάσεις με τις επιδόσεις τους:

Σίκλα Μαρία Ελένη 1η-  βαθμός κατάταξης 49,9/60

Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος 3ος – βαθμός κατάταξης 47,6/60

Κοντοφρυού Μαρία 5η- βαθμός κατάταξης 46/60

Ζαρουχλιώτη Βασιλική 8η – βαθμός κατάταξης 42,6/60

Μουγκού Μαρία Δήμητρα 9η – βαθμός κατάταξης 41,6/60

Μακράκη Άννα 14η- βαθμός κατάταξης 40,1/60

Ζήντρου Σωτηρία 15η – βαθμός κατάταξης 38,4/60

Παναγιωτίδου Αγάπη- Παρασκευή 16η –  βαθμός κατάταξης 38,4/60

Παπαρούνα Αλεξάνδρα 17η – βαθμός κατάταξης 38,1/60

Πρωιμάκη Ζηνοβία 20η – βαθμός κατάταξης 37,5/60

Κολέττα Ευγενία 22η – βαθμός κατάταξης 37,3/60

Μαργέτη Τρινταφυλλιά 26η – βαθμός κατάταξης 35,6/60

Γεωργίου Αναστασία 28η – βαθμός κατάταξης 35,2/60

Δουλγέρη Ελένη 29η – βαθμός κατάταξης 35,1/60

Καραμπίνη Γιαννούλα 31η – βαθμός κατάταξης 34,9/60

2 ακόμα μαθητές μας έχουν επιτύχει εντός των θέσων 10-13 και άλλος 1 μαθητής μεταξύ των θέσεων 23-25. 

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτηρίες Εξετάσεις στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανήλθαν περίπου στις 230 , στο πρώτο μάθημα συμμετείχαν περίπου 120 άτομα ένω στην διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 100 άτομα. 

Θέματα και Διάγραμμα Απάντησης Θεωρίες Αγωγής Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2020

Θέματα και Απαντήσεις Μαθηματικών Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2020

Τα θέματα της Γλώσσας των Εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2020 είναι διαθέσιμα για τους μαθητές μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ύλη Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Ακ. Έτους 2020-2021- Επικαιροποιημένη

Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2020-2021

 1. Θεωρίες της Αγωγής
  Βρεττός, Ιωάννης (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. B΄ Αθήνα, Γρηγόρης, σελ. 19-67, σελ. 156-211, 261-283
  Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική – κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση, σελ. 41-110.
  Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση, σελ. 117-169, 233-307.
  Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η Ζωή στη Σχολική Τάξη. Αθήνα, Διάδραση, κεφάλαιο 1ο: σελ. 29-58
  Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2009). Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 17-53, 238-264

2. Εισαγωγή στη γλωσσολογία

Μέρος Α: Θεωρία

Θέματα: Βασικές γλωσσολογικές έννοιες, γλωσσικά επίπεδα, ιστορία της ελληνικής γλώσσας

-Μαγουλάς, Γ. & Μαγουλά, Ε. (2019). Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα. Θέματα διαχρονίας και συγχρονίας. Αθήνα: Πεδίο [κεφάλαια: 1, 10, 11]

-Μπαμπινιώτης , Γ. (1998). Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα. [κεφάλαια: 1, 2, 3 και 6 ]

-Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Κριτική [κεφάλαια: 6, 7, 8 και 10]

Μέρος Β: Εφαρμογές

Θέματα: το λεξιλόγιο της Ν. Ελληνικής : σημασίες, δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.).

Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:

-Νάκας, Θ & Ντίνας, Κ. (επιμ). (2018). Figura in Praesentia – Τιμητικός τόμος Θανάση Νάκα, Αθήνα: Πατάκη. [σελίδες: 151-166 (Κατσούδα) και 167-196 (Κατσούδα-Νάκας)]

Figura in Praesentia – Τιμητικός τόμος Θανάση Νάκα

-«Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-Askiseis_Lyk.pdf

– Λεξικά της Νέας Ελληνικής (χρηστικά, συνωνύμων, αντωνύμων, παράγωγων και σύνθετων)

Προσοχή: το περιεχόμενο του μαθήματος Εισαγωγή στη Γλωσσολογία έχει τροποποιηθεί σημαντικά

3. Μαθηματικά Ι
Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας
Στοιχεία λογικής
Μέθοδοι απόδειξης
Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων
Συστήματα αρίθμησης θέσης
Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους
Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
Ευκλείδεια διαίρεση
Διαιρετότητα
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί
Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα

Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»

Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»

Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης