30 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στο Παιδαγωγικό Αθηνών

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την επιτυχία των μαθητών μας στο Παιδαγωγικό Αθήνας για 7η συνεχόμενη χρονιά !!!

Θερμά συγχαρητήρια στους 12 μαθητές μας που πέρασαν στο Παιδαγωγικό Αθήνας. Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους μας για την προσπάθειά τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 5 μαθητές μας έχασαν την εισαγωγή τους για ελάχιστες μονάδες.

Βανδώρου Μαυρέτα  1η – βαθμός κατάταξης 45/60

Παλαιολογοπούλου Κωνσταντίνα 4η – βαθμός κατάταξης 44,5/60

Σακκά Παναγιώτα 7η – βαθμός κατάταξης 43,5/60

Λάβδα Παρασκευή 15η – βαθμός κατάταξης 39,5/60

Γκούντα Μάριαμ 17η – βαθμός κατάταξης 38/60

Μπουλούζου Παρασκευή 19η –  βαθμός κατάταξης 37,5/60

Τσουλφά Κυριακή 21η – βαθμός κατάταξης 37/60

Μάνδηλα Δάφνη 24η – βαθμός κατάταξης 36/60

Παπαδημητρίου Γεώργιος 28ος – βαθμός κατάταξης 34,5/60

3 ακόμα μαθητές μας έχουν επιτύχει εντός των θέσων 8-14.

Θέματα και Απαντήσεις Μαθηματικών Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Θέματα και Διάγραμμα Απάντησης Θεωρίες Αγωγής Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Τα θέματα της Γλώσσας των Εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2019 είναι διαθέσιμα για τους μαθητές μας

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτηρίες Εξετάσεις στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανήλθαν περίπου στις 200 , στο πρώτο μάθημα συμμετείχαν περίπου 160 άτομα ένω στην διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 100 άτομα. Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2019

Ύλη Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών Ακ. ‘Ετους 2019-2020

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2019-2020

1.Θεωρίες της Αγωγής
Βρεττός, Ιωάννης (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. B΄ Αθήνα, Γρηγόρης, σελ. 19-67, σελ. 156-211, 261-283
Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική – κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση, σελ. 41-110.
Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση, σελ. 117-169, 233-307.
Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η Ζωή στη Σχολική Τάξη. Αθήνα, Διάδραση, κεφάλαιο 1ο: σελ. 29-58
Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2009). Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 17-53, 238-264

2. Νεοελληνική Γλώσσα: Το λεξιλόγιο

Βασικές γλωσσολογικές έννοιες

Ενδεικτικά από:

-Μπαμπινιώτης , Γ. (1998) «Θεωρητική Γλωσσολογία»

Kεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5

-Lyons, J. (1995) «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία», εκδόσεις Πατάκη

Κεφάλαια: 1, 2, 5, 6

– Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2015) «Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας», εκδόσεις Πατάκη

Κεφάλαια: 1, 3, 5

Δομή του λεξιλογίου της Ν. Ελληνικής : δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, παραγωγή, σύνθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.). Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:

– Λεξικά της Νέας Ελληνικής

– Νάκας, Θ. (2004) «Γλωσσοφιλολογικά, Δ΄» εκδόσεις Πατάκη,

σελίδες 18-20, 23-34, 554-573

– «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-Askiseis_Lyk.pdf

3. Μαθηματικά Ι
Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας
Στοιχεία λογικής
Μέθοδοι απόδειξης
Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων
Συστήματα αρίθμησης θέσης
Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους
Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
Ευκλείδεια διαίρεση
Διαιρετότητα
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί
Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα

Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»

Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»

Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης