Τρεις στους πέντε υποψηφίους της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ με μόνο ένα μήνα προετοιμασίας πέτυχαν στις πρώτες κατατακτήριες του Παιδαγωγικού Αθηνών και μάλιστα στις θέσεις 3, 9 και 10.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ήταν το μοναδικό φροντιστήριο της Αθήνας το οποίο ξεκίνησε τμήματα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες του Παιδαγωγικού Αθηνών ένα μόνο μήνα πριν τις εξετάσεις (ήταν οι εξετάσεις που έπρεπε να είχαν γίνει το πρώτο δεκαήμερο του 2013 και λόγω της κατάληψης του Πανεπιστημίου έγιναν τελικά στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2014, ενώ η ύλη των εξετάσεων είχε ανακοινωθεί μόλις ένα μήνα πριν). Κι αυτό γιατί ήμασταν οι μόνοι που γνωρίζαμε το Παιδαγωγικό Αθηνών ώστε να γνωρίζουμε οτι θα μπορούσαμε να έχουμε επιτυχίες και με μόνο ένα μήνα προετοιμασίας.

Δείτε τα συνολικά αποτελέσματα

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν το Σάββατο 03/05/2014 νέο τμήμα για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Παιδαγωγικού Αθηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες…

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού  (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται σε Τμήματα  σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμ. σπουδών και οι πτυχιούχοι  Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και  διετούς κύκλου σπουδών στο Α΄εξαμ.

Ύστερα απο αρκετά χρόνια και σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθ. 3185 η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα παρακάτω τρία μαθήματα:

1. Νεοελληνική Γλώσσα. Το λεξιλόγιο                  

2. Μαθηματικά Ι                                                         

3. Θεωρίες Αγωγής                                                 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται ηλεκτρονικά  και από τη Γραμματεία)

2.Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο).

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται  και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ διαθέτουν αρκετά παλαιότερα θέματα από τις κατατακτήριες του Παιδαγωγικού Αθηνών.

Δείτε αποκλειστικά από τα φροντιστηρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ τα θέματα και τις λύσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα

Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας Κατατακτηριες Φεβρουαριου 2014