Κατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών : 22 διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες στο Παιδαγωγικό Αθηνών Δεκεμβρίου 2023

Κατατακτήριες Παιδαγωγικού Αθηνών :

9 μαθητές μας επιτυχόντες στις εξετάσεις Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2022

Δείτε αναλυτικά τους επιτυχόντες Δεκεμβρίου 2022 εδώ

13 μαθητές μας επιτυχόντες στις εξετάσεις Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2021

Δείτε αναλυτικά τους επιτυχόντες Δεκεμβρίου 2021 εδώ

18 μαθητές μας επιτυχόντες στις εξετάσεις Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2020

Δείτε αναλυτικά τους επιτυχόντες Δεκεμβρίου 2020 εδώ

Το Σάββατο 10/06/23 και ώρες 09:00-13:00 ξεκινά νέο τμήμα προετοιμασίας για Κατατακτήριες Παιδαγωγικού Αθηνών Δεκεμβρίου 2023

Περιορισμένος αριθμός θέσεων…

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103800303 για την έγκαιρη κράτηση θέσης.

Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2023 – 2024
1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση
Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης
Βρεττός Ι. & Καψάλης Α. (2014), Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και
Πράξη (ε ́έκδοση) Αθήνα: Διάδραση.
Σελίδες: 11-13, 51-95, 161 – 182, 183 – 227, 228 – 250, 310 – 316
Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα
αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Διάδραση,
Σελίδες: 31 – 98, 99 -117, 173 – 195, 281 – 295, 297 – 309.
Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη
της Παιδαγωγικής Επιστήμης Αθήνα, Διάδραση
Σελίδες: 129 – 172, 175 – 239, 243 – 251.
Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση
Σελίδες: . 117-169, 233-307.
Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2019). Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία,
Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη. Αθήνα, Αρμός
Σελίδες.: 21-32, 41-63, 418-423, 427-446.

2. Εισαγωγή στη γλωσσολογία
Μέρος Α: Θεωρία
Θέματα: Βασικές γλωσσολογικές έννοιες, γλωσσικά επίπεδα, ιστορία της ελληνικής
γλώσσας
– Μαγουλάς, Γ. & Μαγουλά, Ε. (2019). Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα.
Θέματα διαχρονίας και συγχρονίας. Αθήνα: Πεδίο [κεφάλαια: 1, 10, 11]
– Μπαμπινιώτης , Γ. (1998). Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα. [κεφάλαια: 1, 2,
3 και 6 ]
– Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Κριτική
[κεφάλαια: 6, 7, 8 και 10]
Μέρος Β: Εφαρμογές
Θέματα: το λεξιλόγιο της Ν. Ελληνικής : σημασίες, δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία
λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση,
λεξιλογικά πεδία κ.λπ.).
Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:
– Νάκας, Θ & Ντίνας, Κ. (επιμ). (2018). Figura in Praesentia – Τιμητικός τόμος
Θανάση Νάκα, Αθήνα: Πατάκη. [σελίδες: 151-166 (Κατσούδα) και 167-196
(Κατσούδα-Νάκας)]
http://pms-ritorikis.uowm.gr/figura-in-praesentia/
– «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική
γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-
Askiseis_Lyk.pdf
– Λεξικά της Νέας Ελληνικής (χρηστικά, συνωνύμων, αντωνύμων, παράγωγων
και σύνθετων)

3. Μαθηματικά Ι
Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας
Στοιχεία λογικής
Μέθοδοι απόδειξης
Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων
Συστήματα αρίθμησης θέσης
Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους
Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
Ευκλείδεια διαίρεση
Διαιρετότητα
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί
Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α ́ Άλγεβρα
2. Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»
3. Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»
4. Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης