Κατατακτήριες Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Δεκεμβρίου 2013 (Για τις Εξετάσεις που έγιναν το Φεβρουάριο 2014)

Ανέλπιστα μικρός ο αριθμός των αιτήσεων για τις κατατακτήριες στη Νοσηλευτική Αθηνών, αλλά ακόμη μικρότερος ο αριθμός των υποψηφίων που κατήλθαν στις εξετάσεις στις 19-24 και 26 Φεβρουαρίου 2014.

Συγκεκριμένα δήλωσαν συμμετοχή 60 άτομα και προσήλθαν να γράψουν 35 (!!!).

Το γεγονός αυτό φέρνει σε προνομιούχο θέση αυτούς τους υποψήφιους που κατέβηκαν στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Διαβάστε τη Προκήρυξη εδώ

Θέματα και Απαντήσεις Βιολογία 2013

Θέματα και Απαντήσεις Βασική Νοσηλευτική 2013

Θέματα και Απαντήσεις Ανατομία 2013

Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 ο αριθμός των εισακτέων για τις κατατακτήριες της Νοσηλευτικής ΑΕΙ Αθηνών αυξήθηκε και έγινε 12% των εισακτέων των Πανελληνίων του 2013. Αφού οι εισακτέοι των Πανελληνίων ήταν 120 άτομα (βλέπε κατάλογο εισακτέων Πανελλαδικών 2013) ο μέγιστος αριθμός εισακτέων από τις κατατακτήριες ήταν 14 άτομα. Όμως μόνο 6 πέρασαν τη βάση και επομένως οι εισακτέοι των κατατακτηρίων του 2013 είναι οι εξής:

Κατάλογος Επιτυχόντων Κατατακτηρίων 2013

Σημείωση: Από τις 6 επιτυχούσες οι τρεις πρώτες ήταν μαθήτριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ