Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2022

Κατατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών : 20 διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2022

3  μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών

Παπανικήτα Αγγελική  – (3η):   Ιατρική Χημεία 19,5 – Ιατρική Φυσική 13,5 – Βιολογία  18,5  – Βαθμός Κατάταξης 51,5/60        

Κάτσενου Μάγδα  – (12η):   Ιατρική Χημεία 18 – Ιατρική Φυσική 17 – Βιολογία  13,5  – Βαθμός Κατάταξης 48,5/60

Σπυρόπουλος Γιώργος  – (14ος):   Ιατρική Χημεία 17,5 – Ιατρική Φυσική 11,5 – Βιολογία  18,5  – Βαθμός Κατάταξης 47,5/60

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Αθηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανήλθαν στις 246, τη διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 150 άτομα.