Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2022

Κατατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών : 20 διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2022

5  μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών

4  μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών (Γενική Σειρά) και μάλιστα καταλαμβάνοντας τις θέσεις 4,7,8 και 14. 

1  μαθήτριά μας επιτυχούσα στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών (πτυχιούχος Οδοντιατρικής) καταλαμβάνοντας την 5 θέση.

Δείτε αναλυτικά του επιτυχόντες εδώ