Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2021

Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών : 20 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ

5  Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών για πτυχιουχους Οδοντιατρικής

Εξαιρετική επίδοση:

5  μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών

4  μαθητές μας επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών (Γενική Σειρά) και μάλιστα καταλαμβάνοντας τις θέσεις 4,7,8 και 14. 

Κακαβογιάννης Σταύρος  – (4ος):   Ιατρική Χημεία 16,5 – Ιατρική Φυσική 18 – Βιολογία  15,5           

  -Βαθμός Κατάταξης 50/60

Οικονόμου Σπύρος – (7ος):  Ιατρική Χημεία 17 – Ιατρική Φυσική 16 –  Βιολογία 16    

-Βαθμός Κατάταξης 49/60

Παλαιολόγος Δημήτρης – (8ος):  Ιατρική Χημεία 14 – Ιατρική Φυσική 17 – Βιολογία 17,5          

-Βαθμός Κατάταξης 48,5/60

Μπολάνου Αμαλία– (14η):  Ιατρική Χημεία 13,5 – Ιατρική Φυσική 16,5 – Βιολογία 17,5        

-Βαθμός Κατάταξης 47,5/60

1  μαθήτριά μας επιτυχούσα στις Κατατακτήριες Ιατρικής Αθηνών (πτυχιούχος Οδοντιατρικής) καταλαμβάνοντας την 5 θέση.

Μαλανδρένη Μαρία – (5η): Ιατρική Χημεία 10,5 – Ιατρική Φυσική 14 – Βιολογία 16,5 – Βαθμός Κατατάξης 41/60

  

Ολοκληρώθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Αθηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανήλθαν στις 245, τη διαδικασία εξέτασης και των τριών μαθημάτων συμμετείχαν περίπου 150 άτομα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ακ. Έτους 2021-2022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ακ. Έτους 2021-2022