Κατατακτήριες Εξετάσεις σε τρία μαθήματα στο Παιδαγωγικό Ιωαννίνων

Σύμφωνα με τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων γίνεται γνωστό ότι με το άρθρο 57 του νόμου 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013, δεν ισχύει η εισαγωγή στο Τμήμα με κατάταξη του βαθμού πτυχίου, όπως υπήρξε η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αλλά κατόπιν εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα, τα οποία θα ανακοινωθούν συντόμως.